1

Téma: Pravidla portálu SOE.cz

Pravidla portálu SOE.cz

dále “Pravidla portálu” či “Pravidla”

platná od 1. 7. 2014


0. Ustanovení
 1. Hráči s těmito pravidly souhlasí registrací na fóru, připojením na herní či komunikační server či jakoukoli jinou akcí, která souvisí s našimi herními servery.

 2. Porušení pravidel je trestáno autoritami portálu. Autoritami jsou všichni správci, administrátoři a moderátoři portálu.

 3. Pojmy použité v těchto pravidlech naleznete v oddíle IV.

 4. Pravidla pro samostatné servery mají stejnou prioritu jako tato pravidla. V případě rozporu dvou pravidel platí vždy to, které je níže v textu.


I. Obecná pravidla

pravidla, která platí pro celý portál SOE.cz

 1. Hráči nesmí porušovat zákony České republiky a Slovenské republiky.

 2. Hráči se nesmí projevovat vulgárně, nesmí urážet ostatní hráče a vyvolávat spory.

 3. Hráči nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci.

 4. Hráči nesmí urážet ostatní hráče.

 5. Hráči nesmí použít žádný prostředek komunikace k zahlcování a obtěžování ostatních hráčů větším počtem zpráv.

 6. Hráči nesmí propagovat konkurenční servery či na ně jen odkazovat.

 7. Hráči nesmí předstírat ani podněcovat ostatní k porušování pravidel.


II. Pravidla jednotlivých součástí portálu

§1 Counter-Strike 1.6

 1. Hráči nesmí hrát s použitím externích aplikací nebo hardwaru, který zasahuje do hry.

 2. Hráči nesmí spouštět skripty, které pohybují se zaměřováním, postavou či mění nastavení vykreslování.

 3. Hráči nesmí využít komunikace se spectatory nebo protihráči k zjištění pozic protihráčů.

 4. Hráčův klient musí být nastaven na engine OpenGL a 32-bitovou hloubku.

 5. Hráči nesmí zdržovat hru či neplnit úkoly zadané typem mapy.

 6. Hráči nesmí záměrně omezovat své spoluhráče v pohybu. Jailbreak pravidla umožňují výjimku.

 7. Hráči nesmí záměrně útočit na své spoluhráče. Jailbreak pravidla umožňují výjimku.

 8. Hráči nesmí záměrně využívat bugů map, enginu CS 1.6 a pluginů na našich serverech.

 9. Na Jailbreak serveru platí kromě Pravidel portálu ještě Pravidla pro Jailbreak server.


§2 Minecraft

 1. Na Minecraft serveru platí kromě Pravidel portálu ještě Pravidla pro Minecraft server.


§3 Fórum

 1. Je povoleno vlastnit pouze jeden účet.

 2. Témata je nutno zakládat ve správných sekcích. Není povoleno vložení stejného tématu do více sekcí.

 3. Je zakázáno inzerovat či jakkoliv řešit výměnu nebo prodej vlastních Steam účtů.

 4. Obsah soukromých zpráv PM, stejně jako jiné rozhovory (ICQ, IRC, Skype, AIM, Steam..) nesmí být zveřejněn bez jednoznačného souhlasu druhé strany, vyjádřeného v následném příspěvku daného tématu.

 5. Je zakázáno používat zbytečné citace, citovat poslední příspěvek, citovat dlouhé příspěvky. Pokud reagujete na jiného uživatele, použijete tvar "@nick".

 6. Je zakázáno psát dva a více příspěvků za sebou v jednom tématu (double-post). Pro tento účel použijte funkci upravit.

 7. Je zakázáno odbočovat od tématu (tzv. off-topic; neplatí pro sekci Zábava).


III. Dodatky
 1. Autority se zavazují rozhodovat podle těchto pravidel a jejich rozhodnutí musí být plně respektováno, dokud není odvoláno, či zrušeno vyšší autoritou.

 2. Hráč, kterému byl udělen trest, se může proti trestu odvolat. Tento proces se nazývá žádost o přehodnocení trestu a je ho možné provést pouze prostřednictvím fóra v patřičné sekci. Trest může přehodnotit trestající autorita, nadpoloviční většina autorit nebo hlavní admin.

 3. Trest je udělen na základě důkazního materiálu poskytnutého serverem. Tento materiál je uchováván 5 dní, poté žadatel o přehodnocení trestu může být vyzvát k předložení vlastního důkazního materiálu.

 4. Hráč má pravomoc stížnosti na autoritu. Pravomocnost stížnosti posuzuje hlavní admin po případné diskusi v interní sekci fóra. Autorita, na kterou je stěžováno, je povinna se ke stížnosti vyjádřit.


IV. Použité pojmy
 1. portál je soubor všech jeho součástí. Jako součást portálu jsou počítány všechny servery, fórum s chatem, web a pomocné nástroje portálu na gamespot.cz

 2. herní server je jakákoli herní serverová aplikace s IP adresou ve formátu *.soe.cz:(*)

 3. fórum je webová aplikace s doménou forum.soe.cz.

 4. hráč je každý, jehož aplikace je aktivně připojena na jednu nebo více součástí portálu.

 5. autorita je hráč se zvláštními oprávněními.

 6. admin (také administrátor) je autorita s oprávněním ovlivnit průběh hry na herním serveru, admin má pravomoc trestat porušení pravidel v návaznosti na pravidlech přímo na herním serveru či zpětně.

 7. moderátor je autorita s oprávněním ovlivnit komunikaci na fóru, moderátor má pravomoc trestat porušení pravidel v návaznosti na pravidlech.

 8. hlavní admin (také administrátor) je ingame admin s oprávněním plně kontrolovat průběh hry na všech součástech portálu. Hlavní admin má pravomoc rozhodovat v rozporu s těmito Pravidly a změnit či úplně zrušit udělený trest.

 9. herní klient je aplikace připojená k hernímu serveru.

 10. hraní je přenos dat mezi herním klientem a herním serverem.

 11. spectator je hráč, který aktivně nezasahuje do hry.

 12. hostage je herní objekt v cs_* mapách, v anglické verzi hry označený jako „Hostage“.

 13. script je jakýkoli alias obsahující více než jeden příkaz či .cfg soubor.

 14. nastavení je změna proměnných či jakýchkoli souborů, které hra čte.

 15. pojmy pro Jailbreak a Minecraft jsou definovány u pravidel v samostatných tématech.

Veritas vincit.


„Je mi lito, ze verite pomluvam, ktere o me rozhlasuji byvali admini.“ —Biosek, 2014

Thumbs up +1 Thumbs down