1

Téma: Návod na obsluhu pluginů

Návody na obsluhu pluginů na našem serveru

Na našem serveru je několik pluginů, které buď zajišťují bezpečnost nebo rozšiřují hratelnost klasického Minecraftu. Tento topic vám vysvětlí funkci jednotlivých pluginů a příkazy prostřednictvím kterých je můžete ovládat.

 • Registrace a přihlašování

 • Rezidence

 • Vydělávání peněz prací

 • Obchodování

 • Tickety

 • Questy

 • Zamykání truhel a dveří

Veritas vincit.


„Je mi lito, ze verite pomluvam, ktere o me rozhlasuji byvali admini.“ —Biosek, 2014

Thumbs up Thumbs down

2

Re: Návod na obsluhu pluginů

Registrace a přihlášení

Na našem serveru funguje plugin AuthMe, který slouží pro zajištění maximální bezpečnost vás, hráčů. Jeho princip je snadný: při prvním napojení na server se hráč zaregistruje příkazem

/register heslo heslo_znovu

Jako uživatelské jméno slouží jméno, pod kterým jste se na server připojili.

Při každém dalším přihlášení je uživatel povinen se přihlásit pomocí příkazu

/login heslo

Do přihlášení se hráč nemůže hýbat ani nic kromě přihlašovacích příkazů psát.

Pokud chcete změnit heslo, napište do chatu

/changepassword stare_heslo nove_heslo

Veritas vincit.


„Je mi lito, ze verite pomluvam, ktere o me rozhlasuji byvali admini.“ —Biosek, 2014

Thumbs up Thumbs down

3

Re: Návod na obsluhu pluginů

Rezidence

Rezidence je pozemek, který má svého majitele. Slouží k ochraně pozemku, který může spravovat jen jednotlivec nebo skupina a zamezení škodě na majetku ze strany jiných hráčů.
Ve výchozím stavu může pozemek upravovat pouze majitel a pokud chce, může přidat práva majitelů nebo členů i jiným hráčům.
A jak je možné se stát majitelem vlastní rezidence?Vytvoření rezidence

Na jakémkoli místě mimo město, kde ještě není založena jiná rezidence, je možné za poplatek založit vlastní rezidenci. Jakmile vytvoříte svou rezidenci, stanete se jejím majitelem a můžete v ní libovolně stavět a upravovat ji. O upravování ale později.
Vytvoření rezidence je možné dvěma způsoby:


Automaticky

Jednodušší způsob, vhodný pro méně zkušené uživatele. Jeden příkaz za vás udělá několik úkonů, především vyřeší problém výšky a hloubky rezidence a nastavení práv pro majitele a člena.

 1. Do ruky si vezměte dřevěnou sekeru.

 2. Pomocí dřevěné sekery vyberte dva protilehlé rohy pozemku (tedy např. levý horní a pravý dolní), kde chcete vytyčit svou novou residenci. Jeden bod vyberte levým a druhý pravým tlačítkem myši. Pokud jste vše dělali správně, měla by se vám v chatu ukázat hláška o vybrání primárního a sekundárního bodu. Tyto body vyberte oba ve stejné výšce na zemi, o vertikální směr (tedy výšku a hloubku pozemku) se za vás postará příkaz.

 3. Do chatu napište /res create <jmeno>. Výběr se expanduje o 50 kostek do vzduchu a 20 do země, abyste nebyli omezeni výškou nebo hloubkou. Platí se pouze za rozměry X*Z, výška do ceny nezasahuje.

 4. V chatu se objeví hláška o velikosti a ceně vašeho pozemku. Pro potvrzení a zakoupení dané rezidence napište /res ok <jmeno>.
  Pozn: Plugin vypíše také hlášku o /selfservice accept. Tu ignorujte, příkaz /res ok <pozemek> je jen lepší verzí tohoto příkazu.

 5. Po napsání předchozího příkazu se založí rezidence s daným jménem. Příkaz za vás nastaví také prioritu pozemku, práva pro nemajitele a nečleny a hlášky při příchodu a odchodu z rezidence.

 6. Jak upravit prioritu, hlášky při příchodu a odchodu, práva na stavbu, nebo jak zapnout v rezidenci PvP, zjistíte v kapitole Upravování rezidence.


Manuálně
Druhý způsob je složitější, protože zde pro správu rezidencí používáme několik pluginů s různou syntaxí. I přesto ale nejde o nic, na co by člověk musel být programátor. :-)

 1. Do ruky si vezměte dřevěnou sekeru.

 2. Stejně jako v automatickém postupu vyberte dva protilehlé body, které leží ve stejné výšce na zemi. Každý roh vyberte jedním tlačítkem myši.

 3. Pokud se vám do chatu vypsaly hlášky o výběru bodů, vše je v pořádku a vy můžete svůj výběr expandovat do výšky a hloubky. Maximální výška rezidence je 50 kostek nad zemí a maximální hloubka je 20 kostek pod zemí. Už to je hodně, takže rezidence přesahující tyto limity budou mazány.

 4. Výběr expandujete pomocí příkazu //expand 50 20 up, tedy 50 do výšky a 20 do hloubky.

 5. Do chatu napište /selfservice create <nazev>. Název vaší rezidence musí být jednoslovný bez mezer, teček a pomlček. Pokud chcete oddělit jednotlivá slova, použijte znak _.

 6. Plugin vypíše informace o velikosti a ceně rezidence. Pokud velikost souhlasí a máte dost peněz na zakoupení rezidence, napište do chatu /selfservice accept a rezidence je vaše.

 7. Jak upravit prioritu, hlášky při příchodu a odchodu, práva na stavbu, nebo jak zapnout v rezidenci PvP zjistíte v kapitole Upravování rezidence.Upravování rezidence

Flagy

Vlastnosti vaší rezidence můžete ovlivnit tzv. flagy. Každý flag ovlivňuje jinou vlastnost rezidence, některé mohou být textové, některé povolují jen hodnotu “allow”, tedy povoleno a “deny”, tedy zakázáno.
Formát příkazu pro upravení flagu je:

/flag <jmeno_residence> <flag> <hodnota>

Zde je seznam flagů, které můžete ve své rezidenci měnit:

 • build (allow/deny)
  Pokud je tento flag povolen, může v rezidenci každý stavět a bourat blocky. Pokud je zakázán, nikdo kromě memberů a ownerů nemůže v rezidenci stavět a bourat.
  Výchozí hodnota je deny, tedy zakázáno.

 • pvp (allow/deny)
  Pokud je tento flag povolen, v residenci je povolené PvP, tedy zraňování hráčů mezi sebou. Pokud je zakázán, možné to není. Výchozí hodnota je deny, tedy zakázáno.
  Upozornění: Pokud ve vaší rezidenci máte povolené PvP, musí to být jasně zřejmé. Uveďte to tedy například v uvítací zprávě nebo na cedulce před vchodem.

 • fire-spread (allow/deny)
  Pokud je tento flag povolen, v dané rezidenci se rozšiřuje oheň.
  Výchozí hodnota je deny.

 • use (allow/deny)
  Pokud je tento flag zakázán, v dané rezidenci nelze používat dveře, buttony, pressure platy, páky apod.
  Výchozí hodnota je allow.

 • entry (allow/deny)
  Pokud je tento flag zakázán, do rezidence nelze vstoupit nikomu jinému, než memberům a ownerům.
  Výchozí hodnota je allow.

 • tnt (allow/deny)
  Pokud je tento flag zakázán, TNT nepoškozuje blocky v rezidenci.
  Výchozí hodnota je deny.Zprávy při vchodu a odchodu

Pokud chcete, aby se při vstupu/odchodu z rezidence vypsal nějaký vámi daný text, postup je poměrně snadný.


Vstup

/flag <id> vstup Zprava

Tedy například /flag pozemek vstup Ahoj! Vitam te v me rezidenci!


Odchod

/flag <id> odchod Zprava

Tedy například /flag pozemek odchod Mej se!


Makra a formátování
Proměnné: %name% %health%
%world% %online%
Barvy: &r &R &y &Y &g &G &c &C &b &B &p &P &0 &1 &2 &w

Pokud tedy chcete například u rezidence “pozemek” vstupní zprávu nastavit na “Ahoj, Kacko. Vitej v rezidenci, kterou spravuje hrac okcaK!”, provedete to příkazem

/flag pozemek vstup Ahoj, %player%! Vitej v rezidenci, kterou spravuje hrac &Gokcak!

Přidání a odebrání dalších memberů a ownerů

Member je hráč, pro kterého neplatí zakázání akcí pomocí flagů. Může tedy stavět, i když je build: deny apod. Nemůže ale měnit žádné flagy.
Owner je hráč, který má veškerá práva rezidence, včetně měnění flagů.

Pokud chcete nějakého hráče udělat ownerem, slouží pro to následující příkaz:

/res owner <pozemek> <jmeno_hrace>

A pokud mu chcete ownera odebrat:

/res deowner <pozemek> <jmeno_hrace>

Podobně je to u membera:

/res member <pozemek> <jmeno_hrace>

a

/res demember <pozemek> <jmeno_hrace>

Veritas vincit.


„Je mi lito, ze verite pomluvam, ktere o me rozhlasuji byvali admini.“ —Biosek, 2014

Thumbs up Thumbs down

4

Re: Návod na obsluhu pluginů

Pronajímání, kupování a aukce rezidencí

coming soon

Veritas vincit.


„Je mi lito, ze verite pomluvam, ktere o me rozhlasuji byvali admini.“ —Biosek, 2014

Thumbs up Thumbs down

5

Re: Návod na obsluhu pluginů

Vydělávání peněz prací

Pomocí pluginu Jobs je možné na našem serveru vydělávat virtuální měnu $oe, která slouží k obchodování mezi hráči, nakupování předmětů na tržišti, nákup rezidencí, zápis do arény apod.
Hráči mají možnost si vybrat jeden druh práce, za který budou dostávat peníze. Každý druh je jiný a peníze dostává za něco jiného.
Každý hráč může mít v jednu chvíli jen jednu práci.
Pro vypsání všech dostupných prací ve hře napište

/jobs browse

Pokud si chcete vzít určitou práci, použijte příkaz

/jobs join <jmeno_prace>

Takže například /jobs join Lovec
Pokud chcete práci opustit, napište

/jobs leave <jmeno_prace>

A pokud chcete přejít z jedné práce do druhé, napište

/jobs transfer <stara_prace> <nova_prace>

Veritas vincit.


„Je mi lito, ze verite pomluvam, ktere o me rozhlasuji byvali admini.“ —Biosek, 2014

Thumbs up Thumbs down

6

Re: Návod na obsluhu pluginů

Tickety

Ticket systém je pomůcka, která vám dovoluje přímo ve hře nahlásit záškodníka, ohlásit bug nebo se zeptat na nějakou otázku všech adminů. Jednotlivé tickety (tedy jednotlivá hlášení a dotazy) vyřizují příslušní admini a jedná se o primární kanál komunikace mezi hráči a adminy.

Založení ticketu je snadné. Postavíte se na místo, na které má být admin po otevření ticketu teleportován a napíšete

/ticket <popis problemu>

Tedy například /ticket Rozbili mi dum.

Admin se po připojení dozví, kolik ticketů je otevřených a začne je vyřizovat. V případě, že admin odpoví nebo uzavře váš ticket, vypíše se vám o tom informace v chatu. Pokud si chcete zkontrolovat okamžitý stav ticketu, napište

/check #

Kde # je číslo ticketu. Pokud číslo daného ticketu neznáte, všechny své otevřené tickety zobrazíte pomocí příkazu

/tickety
alebo /tikety

Veritas vincit.


„Je mi lito, ze verite pomluvam, ktere o me rozhlasuji byvali admini.“ —Biosek, 2014

Thumbs up Thumbs down

7

Re: Návod na obsluhu pluginů

Zamykání truhel a dveří

coming soon

Veritas vincit.


„Je mi lito, ze verite pomluvam, ktere o me rozhlasuji byvali admini.“ —Biosek, 2014

Thumbs up Thumbs down

8

Re: Návod na obsluhu pluginů

Questy

coming soon

Veritas vincit.


„Je mi lito, ze verite pomluvam, ktere o me rozhlasuji byvali admini.“ —Biosek, 2014

Thumbs up Thumbs down

9

Re: Návod na obsluhu pluginů

Kupování a prodávání předmětů

Na našem serveru máme plugin Chestshop, který veškeré kupování a prodávání všech předmětů v MC řeší pomocí jednoduché kombinace truhly a cedule. Postup je poměrně snadný:

Nejprve umístíme truhlu, kam dáme produkt, který chceme prodávat. Množství je omezeno pouze velikostí chestky.
Dále umístíme ceduli, ta musí být 1 block daleko od chestky se zbožím. Pokud chceme umístit ceduli z boku na chestku, musíme se skrčit a teprve pak pravým tlačítkem ceduli umístit.

Poté, co se nám otevře možnost psaní na ceduli, vyplňujeme následujícím způsobem:

První řádek udává, komu půjdou na účet peníze za prodané zboží. Pokud chceme, aby peníze šly nám, nemusíme sem psát nic, plugin vyplní řádek za nás. Pokud chceme poslat peníze jinému hráči, musíme přesně zadat jeho nick, jinak plugin znemožní obchodování. Plugin funguje i se společnými účty několika lidí.
Druhý řádek udává, kolik kusů zboží pomocí jednoho kliknutí koupíme nebo prodáme. Pokud zadáme 1, jedním klikem kupujeme 1 kus, pokud 64, kupujeme celý stack.
Třetí řádek udává ceny. Sem můžeme zadat jak prodejní, tak nákupní cenu. Pokud chceme aby hráči pouze nakupovali, zadáváme pouze číselně vyjádřenou cenu. Pokud ovšem chceme i kupovat, musíme to upřesnit následujícím způsobem: Ceny se oddělují dvojtečkou a aby bylo poznat, co je co, ke každé částce se přidá písmeno B (buy = kupování) nebo S (sell = prodávání). Celé to tedy zapíšeme například takto:

B 500:100 S

A tím pádem od nás budou hráči kupovat zboží za 500 $oe a prodávat nám ho budou za 100 $oe.
Čtvrtý řádek cedule již pak určuje jen druh zboží. Zboží musí být pojmenováno anglickým názvem nebo pomocí ID předmětu. Pokud si tedy nejste jistí, jak se předmět v angličtině jmenuje nebo vám plugin opakovaně odmítá ceduli vytvořit, stačí zadat ID. ID všech předmětů najdete například zde.

Výsledná podoba cedulky tedy vypadá například takto:
http://content.wuala.com/contents/Acrobot/ChestShop/example.png?dl=1

Vidíme tedy, že při pravém kliknutí na cedulku si od hráče AcrobotPL koupíte 64 kusů diamantu za 10 $oe a za 5 $oe mu můžete 64 kusů prodat.

Veritas vincit.


„Je mi lito, ze verite pomluvam, ktere o me rozhlasuji byvali admini.“ —Biosek, 2014

Thumbs up +2 Thumbs down