1

Téma: Informace o TeamSpeak3 serveru

Co je to vlastně TeamSpeak3 ?

TeamSpeak je program, který umožňuje lidem navzájem spolu komunikovat pomocí jednoduchého programu buď formou mluvení, nebo chatování. TeamSpeak se skládá z klientské a serverové části.
Serverová část funguje jako hostitelská a slouží pro připojení více klientských aplikací.
Klientská část Vám umožňuje připojení k serverové části. To znamená, připojíte se pomocí klientské části na serverovou část a to Vám umožní komunikaci s ostatními uživateli v jednotlivých místnostech.Co potřebuji na to, abych se mohl připojit na TeamSpeak3 server?

Pro připojení na TeamSpeak a bezproblémové a plné využití aplikace potřebujete především:

Pokud používáte jiný operační systém, tak si zde vyhledejte klientskou část.Jak se připojím na TeamSpeak3 server?

Pokud už máte nainstalovaného TeamSpeak3 klienta, tak ho spusťte.  V levém horním rohu naleznete tlačítko Connections. Ve vyskakovacím menu zvolte možnost Connect, vyskočí Vám tabulka, kde vyplňte Server Address a Nickname. Následně stiskněte tlačítko connect a program automaticky Vás připojí k serverové části.

Příklad:
Server Address: ts3.soe.cz
Nickname: Ushirew (Zvolíte si jméno)

http://oi41.tinypic.com/ntduf.jpgKdo je správce TeamSpeak3 serveru?

Správce TeamSpeak3 serveru je osoba pověřená správou, udržováním a dohledem nad dodržováním pravidel na TeamSpeak3 serveru. Je označený červenou ikonkou „S“. Správce TeamSpeak3 serveru má nejvyšší práva a právo veta ve vykonávání změn, posuzování situací a následném trestání uživatelů.Proč nemůžu vstoupit do určitých místností?

Na TeamSpeak3 serveru je více druhů nastavení místnosti. Místnost může být označena zelenou barvou, což znamená, že místnost nemá přidělené žádné heslo nebo není překročen limit uživatelů v místnosti. Pokud je místnost označena žlutou barvou, znamená to, že místnost má přidělené heslo, které si určil Administrátor místnosti. Bez správného hesla nemůžete vstoupit do místnosti.
Další variantou je místnost označená červenou barvou. Tato místnost má nastavený limit pro uživatele v místnosti. To znamená, že pokud je například nastavený limit v místnosti pro 2 hráče, tak se místnost automaticky zamkne, pokud se v ní již 2 hráči nacházejí. Poslední důvod proč nemůžete vstoupit do místnosti přesto, že je označená zelenou barvou je takový, že v přímo v dané místnosti je nastaveno „Needed Join power“, což znamená, že do dané místnosti může vstoupit pouze uživatel, který má přidělenou hodnost, jejíž hodnota „Join power“ je vyšší nebo stejná jako nastavená hodnota „Needed Join power“ v dané místnosti.Proč nemůžu mluvit v určitých místnostech?

Důvodem, proč nemůžete mluvit v určitých místnostech, nebo proč Vás neslyší ostatní uživatelé je, že Vám server automaticky zakáže nebo vypne mikrofon. Proč tomu tak je? V dané místnosti je nastaveno „Needed talk power“ (potřebná práva pro mluvení) na vyšší hodnotu, než máte přidělenou. To znamená, že v dané místnosti může mluvit pouze uživatel, který má přidělený rank s vyšší nebo stejnou přidělenou hodnotou, která je nastavená jako minimální hranice „Needed talk power“.Kde nebo komu mám napsat, abych mohl mít svou vlastní místnost?

Pokud chcete mít svojí vlastní místnost na našem TeamSpeak3 serveru, tak buď si o ní zažádejte na forum.soe.cz nebo o to požádejte správce nebo administrátory TeamSpeak3 serveru přímo na serveru.Jak si upravím svojí vlastní místnost?

Pro jakoukoli úpravu své místnosti musíte mít přidělen rank „Admin místnosti“ který Vám bude přidělen na základě vaší žádosti o vytvoření místnosti.
Pro úpravu místnosti najeďte kurzorem myši na vaší místnost a klikněte pravým tlačítkem myši. Následně si vyberte „Edit channel“. V okně co Vám vyskočí si můžete upravit vše potřebné pro Vaši místnost.~Ushirew, Káčko

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“
Jan Werich

Thumbs up +2 Thumbs down